Gwarancja


Czas trwania gwarancji
  • Zapewniamy 2 lata pełnej gwarancji na ramę urządzenia i silniki wszystkich naszych modeli.
  • Wszystkie pozostałe elementy objęte są roczną gwarancją.

Wymiana i naprawy:
  • W okresie gwarancji dołożymy wszelkich starań, aby bezpłatnie wymienić wadliwe części / lub całe urządzenie w ciągu i 21 dni.
  • W przypadku ewidentnej wady konkretnego elementu (silnika, pokrywy, rolki)
    naprawa dokonywana jest na nasz koszt w domu klienta, bez konieczności odsyłania urządzenia.
  • Po okresie gwarancyjnym części zamienne można nabyć w Fit Fur Life osobiście lub za naszym pośrednictwem.


* Szkody wyrządzone z powodu niezgodnego z instrukcją używania lub konserwowania maszyny powodują utratę gwarancji. Po okresie gwarancyjnym koszt dostawy ponosi klient.